Многостранно Училищно Партньорство "Коменски"

Проектът цели да сближи различни училища чрез песни и танци. Съвместен проект е между държавите Дания, Полша, България и Турция. Предоставя възможност на деца от училищата да се запознаят с характерните танци на различните народи и да обменят опит.

СОУ „Васил Левски“, град Долни чифлик работи по проект по програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Коменски” – дейност „Многостранни партньорства”.

Училище координатор е „ERDOGAN ILKOKRETIM OKULU” - Турция, а останалите партньори са училища от България, Дания и Полша.    

Темата на проекта е „Магическа, музикална кутия“. За периода 2012 – 2014 година ще се осъществят минимум 24 мобилности, включващи ученици и учители от нашето училище.

Като участници в проекта учениците от СОУ „Васил Левски“, град Долни чифлик ще подготвят постери за десктоп на български език, музикална кутия, включително с песни на страните партньори, ще участват в „Skype” връзки със свои съученици. Целта на проекта е да направим училището по привлекателно място за учениците със звучаща музика по време на междучасията, да сформираме групи за музикални дейности. Чрез дейностите учениците ще развитият  комуникативните си умения на чужд език.

Повече информация можете да намерите на сайта на организацията http://www.bdptmambo.com/ или на сайта на СОУ "Васил Левски" http://sou-dolnichiflik.com.

За контакти: sou_vlevski_dchiflik@abv.bg

Лого на Мамбо

Беше обявен конкурс в който българкото лого спечели първо място и беше избрано за официално лого на организацията. Изработено е от Ивелина Пенчева.